Site logo

Kunst en cultuur platform Laren

Kunst en cultuurplatform Laren

Kunstdorp Laren, een charmant dorp in het Gooi in Nederland. Laren staat bekend om zijn rijke artistieke erfgoed en verbluffende natuurlijke schoonheid die door de jaren heen veel kunstenaars heeft geïnspireerd.

Laren herbergt een aantal kunstgalerijen en musea, waar werken van zowel lokale als internationale kunstenaars worden tentoongesteld. Museum Singer Laren is natuurlijk de publiekstrekker voor kunstliefhebbers en biedt het hele jaar door een breed scala aan tentoonstellingen en evenementen. Naast Singer zijn er Art galeries, kunstenaars met een eigen atelier, exposities in het Brinkhuis, Rosa Spier Huis en het Papageno Huis. De Atelierroute Laren trekt jaarlijks veel bezoekers naar Laren wanneer de kunstenaars in Laren hun atelier openstellen voor bezoekers.

Naast het culturele aanbod heeft Kunstdorp Laren een bruisend stadscentrum vol met restaurants, cafés en boetiekjes. Bezoekers kunnen door de charmante straatjes slenteren en genieten van de schilderachtige omgeving, of een wandeling maken in de nabijgelegen bossen en natuurreservaten.

Kortom, Kunstdorp Laren is een prachtige bestemming voor wie op zoek is naar een combinatie van kunst, cultuur en natuurschoon.

Kunst & Cultuurplatform Laren

 

Onder leiding van voorzitter Thijmen Jacobse komt het Kunst & Cultuurplatform regelmatig bijeen.

Vaste deelnemers

 • Martina Taris (BEL Combinatie)
 • Leon Schouten (Brinkhuis)
 • Janneke Nijenhuis (Brinkhuis)
 • Frans Hesp (Gooische Academie voor Beeldende Kunst)
 • Monique Kropman (Kkids)
 • Evert van Os (Singer Laren)
 • Aline Dooijewaard (Singer Laren)
 • Willemijn Geelhoed (Singer Laren)
 • Ingrid Peters (Papageno Huis)
 • Rosalie Hams (Rosa Spier Huis)
 • Martijn Derrix (Rosa Spier Huis)
 • Jaap Smuling (Kunst in Laren)
 • Dasja Koot (Bibliotheek Gooi+)
 • Deborah den Dulk (Bijzonder Laren)
 
Kunst En Cultuur Platform Laren

Doelstelling Kunst en Cultuur platform

Het platform heeft als doel de kunst en cultuur in Laren te stimuleren en de samenwerking tussen diverse culturele instellingen, organisaties en culturele ondernemers te bevorderen.

In de afgelopen 2 jaar werden er initiatieven genomen voor onder andere een Kunstmaand Laren (juni), UIT in LAREN, Muziekweekend Laren en werd er culturele invulling gegeven aan de Lichtjesmaand Laren. Het platform probeert zoveel mogelijk partijen te betrekken bij haar initiatieven en hierin een verbindende rol te spelen.

Centraal staat bij alle activiteiten de positionering van Laren als kunstdorp, het bevorderen van jong, aanstormend talent, het faciliteren van samenwerking tussen verschillende partijen en de culturele beleving van Laren met haar culturele erfgoed, kunst, muziek en theateraanbod.

 

Previous slide
Next slide

Visie

Kunst verhoogt de kwaliteit van leven in de maatschappij. Cultuur is de manier waarop we daaraan uitdrukking geven. Cultuur geeft vorm aan de samenleving op het gebied van sociale cohesie en algemeen welzijn. Bewustwording van culturele identiteit en een goed cultuurbeleid hebben hun weerslag op de ontwikkeling van het maatschappelijk leven.

Missie

Kunst en cultuur in Laren zijn graadmeters van het sociale welzijn in de gemeente. Burgers en overheid streven naar een divers cultureel aanbod. De gemeente ondersteunt een platform waarin alle kunst- en cultuurmakers in Laren vertegenwoordigd zijn. Kernwoorden voor dit platform zijn: coördineren, samenwerken, stimuleren, promoten en organiseren.

 

Previous slide
Next slide

Kunst en cultuurnota van de Gemeente Laren

Kunst- en cultuurnota Laren: beleven, participeren en faciliteren

Wie Laren zegt, zegt kunst en cultuur. In de Kunst- en Cultuurnota 2021 – 2025 staat op welke manier we de kunst en cultuur willen laten beleven, stimuleren en ondersteunen. Daarbij is het verbinden van de jeugd een speerpunt. De nieuwe nota, die in overleg met een klankbordgroep is opgesteld, is in november door de gemeenteraad vastgesteld.

Burgemeester Mol:

In onze gemeente zijn er veel inwoners die zich actief inzetten voor kunst en cultuur. Samen zorgen zij voor activiteiten, cursussen, exposities en evenementen. Daar zijn we heel trots op! In de nota hebben we al deze initiatieven bij elkaar gebracht om zo de culturele uitingen met elkaar te verbinden. Verder willen we aan de slag om meer jongeren te betrekken en om de zichtbaarheid van de kunstwerken te verbeteren.

Beleven, participeren en faciliteren

De Kunst- en Cultuurnota kent 3 programmalijnen om kunst en cultuur nog intenser te verweven in de Larense samenleving en omgeving. De ambities zijn: beleving intensiveren, participatie bevorderen en verbinding faciliteren. Het houdt in dat alle inwoners toegang moeten hebben tot kunst en cultuur en daarvan kunnen genieten. 1 van de speerpunten uit de nota is dan ook om kinderen en jongeren meer te betrekken bij kunst en cultuur. Want het verbindt mensen, organisaties en verenigingen.
Zichtbaarheid vergroten

Laren kent zichtbare kunstuitingen zoals de Sint-Jansbasiliek, Johanneskerk, de voormalige atelierwoningen en de akkers. Maar natuurlijk ook Singer Laren en andere accommodaties die zich richten op kunst, cultuur en erfgoed trekken publiek naar Laren. We willen de informatievoorziening over de kunstwerken in de openbare ruimte verbeteren en meer zichtbaar maken. De stichting beheer kunstcollecties Blaricum en Laren houdt zich bezig met het beheer van de kunstcollecties. De wens is om de collectie ook zichtbaar en toegankelijk te maken voor alle inwoners van Laren.
Verjongen en aansluiten

Om jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur in Laren, kijken we naar aansluiting bij scholen maar ook op andere plekken, zoals culturele trapveldjes. Door op die plekken culturele activiteiten te organiseren willen we de verbinding maken. Verder kijken we naar een weekend voor culturele optredens en andere activiteiten, door Laarders, voor Laarders.

Burgemeester Mol:

Het komende jaar werken we deze ideeën verder uit. Dat doen we zoveel mogelijk in overleg met de culturele organisaties en verenigingen. Want kunst en cultuur is een verbindende factor voor onze gemeenschap!